Tietosuojaseloste

(Seloste päivitetty 17.4.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Korttilinna Oy (jäljempänä ”Korttilinna”)

Y-tunnus: 082375682-0

Höyläämötie 3B, 00380 Helsinki

www.korttilinna.fi, info (a) korttilinna.fi, 010 3244 334

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:

Miikka Lindén

Puh. 010 3244 334

info (a) korttilinna.fi

3. Rekisterin nimi

Korttilinna Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen.

Rekisteriä saatetaan lisäksi käyttää laskuttamiseen, uutiskirjeiden lähetykseen, markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän.

Tätä rekisteriä sovelletaan Korttilinna Oy:n eri palveluiden ja verkkosivujen käytössä ja rekistereissä yllämainituissa tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Korttilinna Oy kerää käyttäjästä / asiakkaasta tietoja, kun käyttäjä käyttää Korttilinna Oy:n omistamia verkkosivustoja, ostaa / tilaa palveluita tai tuotteita, rekisteröityy palveluiden käyttäjäksi, päivittää profiiliaan tai käyttää Palveluita. Tietoja kerätään myös käyttäjän lähettäessä yhteydenoton verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta.

Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Korttilinna Oy:n verkkosivustoilla, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen. Yhteydenotto-lomakkeilla lähetetyt yhteydenottolomakkeen henkilötieto-kohdat ovat suojattuja. Suosittelemmekin yhteydenottojen tapahtuvan yhteydenottolomakkeella sähköpostin sijaan.

Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

 1. - Etunimi ja sukunimi
 2. - Yritys
 3. - Puhelinnumero
 4. - Sähköpostiosoite
 5. - Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaustiedot, tiedot tapaamisista, markkinointiluvat ja – kiellot, osapuolten välinen yhteydenpito)
 6. - Markkinointiin ja myyntiin liittyvät tiedot (lähetetyt markkinointiviestit ja muut viestit)
 7. - Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset
 8. - Chatissa tehtyjen kyselyiden tiedot
 9. - Laskutustiedot

Lisäksi tilausjärjestelmiemme osalta voimme käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

 1. - Rekisteröitymistiedot ja -tunnukset
 2. - Tilaushistoria
 3. - Tilauksen tiedot

Tilausjärjestelmissä käyttäjällä on myös mahdollisuus syöttää muiden henkilöiden henkilötietoja esim. Muovikortin, muun kortin tai tapahtumapassin tilauksen yhteydessä. Tällaisia henkilötietoja voivat olla mm:

 1. - Etunimi ja sukunimi
 2. - Yritys
 3. - Osoitetiedot
 4. - Puhelinnumero
 5. - Sähköpostiosoite
 6. - Valokuva
 7. - Asema ja osasto yrityksessä
 8. - Veronumero
 9. - Muu yksilöivä henkilötieto

Käyttäjä on itse vastuussa muiden henkilöiden henkilötietojen keräämisestä ja syöttämisestä. Tilausjärjestelmämme ovat tietoturvallisia järjestelmiä, joista vanha data poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa tilauksen toimittamisesta.

6. Evästeet ja automaattiset tietojenkeruutyökalut

Evästeet

Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet (cookies) ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla tai palvelussa. Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit koska tahansa muuttaa käyttämäsi selaimen asetuksia niin, että selain ei ota vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toimivuuteen.

Palvelumme hyödyntävät evästeitä, jotta pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman hyvän ja asiakasystävällisen palvelukokemuksen verkkosivuillamme ja palveluissamme. Kehittääksemme verkkosivujamme ja palveluitamme, keräämme evästeiden avulla tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivujamme / palveluitamme.

Käyttäjän vieraillessa verkkosivuillamme tai palveluissamme, selain lähettää automaattisesti teknisiä tietoja (kuten IP-osoite, selaintyyppi ja -versio, edellinen sivusto).

Tilastot

Keräämme tilastotietoa verkkosivuillamme ja palveluissamme vierailleista käyttäjistä. Tällaista tietoa ovat mm. Kävijämäärät, suosituimmat sivut, sisääntulo- ja poistumissivut, klikatut linkit ja sivustolla vietetty aika.

Google

Palvelun käytön analysointiin voi olla käytössä Google Analytics – analysointipalvelu tai muu Googlen palvelu. Analytics – evästeen avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustossa. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Palvelujemme mainostamiseen saatetaan käyttää Google Adwordsia, jonka avulla näemme miltä sivuilta yhteydenotot ovat peräisin. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasialliset tietolähteet ovat käyttäjän Korttilinna Oy:n verkkosivustoilla tai palveluissa ilmoittamat tiedot, verkkosivujemme ja palveluidemme käyttö- ja asiointitiedot, tilausjärjestelmämme, asiakas- ja palautekyselyt sekä uutiskirjeiden lukutiedot.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä yhteistyökumppaneiltamme ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tilauksien yhteydessä tietolähteinä toimivat tilauksen tekijä. Katso lisää kohdasta 5. ”Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät”.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Korttilinna Oy voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille yrityksille. Tällaisia yrityksiä hyödynnetään mm. seuraavissa tapauksissa:

 1. - Tilausjärjestelmien ylläpito
 2. - Yhteydenottolomakkeiden ylläpito
 3. - Kommunikointi asiakkaan / käyttäjän kanssa tilauksen tai yhteydenoton (esim. Chat) yhteydessä

Tällaiset yritykset voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella. Nämä yritykset tarjoavat erilaisia palveluita esim. sähköpostimarkkinointiin sekä tilausjärjestelmien ja yhteydenottolomakkeiden valmistamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon tai muun IT-palvelun tai Infrastruktuurin luomiseen / käyttämiseen.

Tietoja saatetaan tietyissä tapauksissa luovuttaa myös kolmansille osapuolille tuotteidemme tai palveluidemme sekä niihin liittyvien tilauksien hoidossa ja tuottamisessa. Myös nämä yritykset voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella.

Jos tietoa luovutetaan Euroopan Unionin ulkopuolella toimiville kolmansille osapuolille, pyrimme huolehtimaan riittävästä tietoturvasta ja rekisterin asianmukaisesta käsittelystä EU-U.S – Privacy Shield – järjestelyllä tai erillisen sopimuksen avulla.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen lainsäädäntöön perustuvien edellytysten mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille yrityskaupan yhteydessä. Tällöin osapuolet tekevät salassapitosopimuksen henkilötietojen osalta.

Korttilinna Oy ei milloinkaan siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille muuhun kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Korttilinna Oy huolehtii tarpeettomien tietojen poistosta kohtuullisen ajan kuluessa tiedon muututtua tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen.

9. Rekisterin suojaus

Korttilinna Oy on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Korttilinna Oy:n työntekijöillä ja alihankkijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoiin. Kaikkia Korttilinna Oy:n työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tilausjärjestelmissämme tarjoamme mahdollisuutta maksaa tilaus luottokortilla. Emme säilytä luottokorttitietoja itse vaan näiden tietojen säilyttämisestä vastaa kolmas osapuoli (maksunvälitys-palvelu).

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilötietolainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Korttilinna Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat tiedot.

Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko kirjeitse, sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Osoitetiedot löytyvät kotisivuiltamme www.korttilinna.fi.

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojen käsittelyn suhteen, on sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle.

11. Korttilinna Oy tietojen käsittelijänä

Korttilinna Oy tarjoaa asiakkailleen erilaisia tuotteita ja palveluita. Tietyissä tapauksissa (kuten muovikorttien valmistaminen tms.) käsittelemme asiakkaan lukuun henkilötietoja. Jos käsittelemme asiakkaan rekisteriä, on asiakas tällöin rekisterinpitäjä ja korttilinna Oy henkilötietojen käsittelijä. Tällöin asiakas hyväksyy tekemällä tilauksen sen liitteenä olevan tietojenkäsittelysopimuksen (DPA). Asiakas vastaa tällöin rekisterinpitäjälle lainsäädännössä määrätyistä tietosuojavelvoitteista. Korttilinna Oy vastaa tällöin henkilötietojen käsittelijän velvoitteista.

Lisätietoja ja DPA – sopimuksen löydät verkkosivuiltamme www.korttilinna.fi.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset julkaistaan päivämäärän kanssa verkkosivuillamme. Suosittelemme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

13. Muut tietosuojaan liittyvät asiat

Korttilinna Oy:n verkkosivustot ja palvelut saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Korttilinna Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustoista.

Sopimusehdot, lomakkeet ja GDPR

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Avaa

TIETOSUOJAEHDOT SOPIMUSLIITE (DPA)

Avaa

ASIAKKAAN TIEDOTE HENKILÖSTÖLLE

Avaa

Yritys

Ota yhteyttä

 • Osoite: Vantaankoskentie 14,
  01670 Vantaa

 • Email: info(at)korttilinna.fi

Tuotteemme

Verkkokauppa

Uutiset